Kategoria(t): kirjastotyö

Miltä näyttää seutukirjaston arki?


Tornionlaakson kirjasto vietti viime vuonna kymmenvuotisjuhlavuottaan. Aloitin työt tässä Pellon ja Ylitornion yhteisessä kirjastossa kesällä. Vaikka olin työskennellyt aiemmin useassa erilaisessa kirjastossa, seutukirjastossa työskentelystä minulla ei ollut kokemusta. Miltä arki kahden kunnan yhteisessä kirjastossa on näyttänyt? Mitä eroja olen huomannut verrattuna yhden kunnan tai kaupungin omassa kirjastossa työskentelyyn verrattuna?

Matkalla Pellosta Ylitorniolle.

Tornionlaakson kirjastolla on toimipisteet Ylitorniolla ja Pellossa. Lisäksi meillä on kirjastoauto Väylän kulkuri, joka liikennöi molempien kuntien alueella ja tuo kirjastopalvelut kauempana kuntakeskuksista sijaitseville kouluille, päiväkodeille ja kylille.

Jokaiselle työntekijälle on määritelty pääasiallinen toimipiste, jossa suurin osa työajasta kuluu. Työskentelemme kuitenkin kaikki tarpeen mukaan myös toisessa toimipisteessä. Se, että pystymme kaikki työskentelemään molemmissa toimipisteissä, tuo joustavuutta arkeen: koulutuksiin on helpompi osallistua, lomia pitää toiveiden mukaan ja äkillisiä poissaolojakin pystytään jonkin verran paikkaamaan, kun jokainen pystyy työskentelemään siellä, missä on tarvetta. Työskentelyä toisessa toimipisteessä on säännöllisesti varsinkin Ylitornion kirjaston henkilökunnalla, jota on yksi enemmän kuin Pellossa.

Matkalla Ylitorniolta Pelloon.

Kokoelmamme kelluvat. Aineisto hankitaan aina joko Pellon tai Ylitornion kirjastoon, mutta jos asiakas palauttaa vaikkapa Pellon kirjaston kokoelmiin kuuluvan kirjan Ylitorniolle, ei sitä kuljeteta automaattisesti takaisin Pelloon, vaan se saatetaan laittaa esille Ylitornion kirjaston asiakkaiden lainattavaksi. Kirjastoautoon ei lehtiä lukuun ottamatta hankita omaa kokoelmaa. Kirjastoautoon siirretään aineistoa molemmista toimipisteistä, ja autossa tarjolla olevaa aineistoa myös vaihdetaan säännöllisesti. Myös Pellon ja Ylitornion kirjastojen kokoelmiin kuuluvaa aineistoa siirretään välillä toimipisteestä toiseen, jotta kummankin kirjaston asiakkaille on tarjolla vaihtelevaa aineistoa. Esimerkiksi aikakauslehtikokoelma eroaa jonkin verran eri toimipisteissä, ja välillä vanhempia aikakauslehtiä siirretään  kirjastosta toiseen tarjolle asiakkaille. Aineistoa voidaan kelluttaa muissakin kuin seutukirjastoissa, mutta itse en ole työskennellyt aiemmin kirjastossa, jossa olisi ollut kelluva kokoelma.

Varattu aineisto ja muut toimipisteestä toiseen siirrettävät kirjat, lehdet, elokuvat kulkevat Pellosta Ylitorniolle ja Ylitorniolta Pelloon pääasiassa kirjastoauton matkassa sekä meidän työntekijöiden mukana, kun käymme töissä toisessa toimipisteessä. Lapin kirjastojen yhteistä seutukuljetusta käytämme toimipisteittemme väliseen aineiston kuljettamiseen ainoastaan poikkeustilanteissa: varatun aineiston kuljettamiseen silloin, jos kirjastoauton lomien aikana tulee pidempi jakso, jolloin muullekaan henkilökunnalle ei tule kulkua toimipisteestä toiseen.

Kirjat kulkevat toimipisteestä toiseen tukevissa kasseissa.

Tornionlaakson kirjaston hallinnosta vastaa Ylitornion kunta. Kaikkien kirjaston työntekijöiden työnantaja on Ylitornion kunta. Kirjastotoiminta kuuluu Ylitornion sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lautakunnassa on mukana myös Pellon kunnanhallituksen valitsema Pellon kunnan edustaja. Vaikka kirjastotoiminta järjestetäänkin yhdessä, kirjastorakennukset omistavat ja niistä vastaa kumpikin kunta itse.

Omassa työssäni kirjastotoimenjohtajana minun on Ylitornion kunnassa meneillään olevien asioiden lisäksi oltava ajan tasalla myös siitä, millaisia asioita Pellon kunnassa on meneillään, sillä ne vaikuttavat kirjaston toimintaan. Koronaviruspandemia on tuonut tähän oman twistinsä: Ylitornio ja Pello kuuluvat eri sairaanhoitopiireihin, ja hetkittäin koronarajoitukset ovat olleet kunnissa hiukan erilaiset.

Näkymä Ylitornion kirjaston työhuoneen ikkunasta.

Kahden kunnan alueella toimiminen tarkoittaa sitä, että erilaisia yhteistyökumppaneita sekä kuntaorganisaatioiden sisällä että ulkopuolella on enemmän kuin yhden kunnan alueella olisi.

Joskus molemmissa kunnissa on menossa saman asian käsittely samaan aikaan, kuten kulttuurikasvatussuunnitelman teko, johon kirjasto yhtenä kunnan toimijana molemmissa kunnissa osallistuu. Joskus kirjasto kokoaa molempien kuntien toimijat yhteen samaan asiaan liittyen, kuten aiomme tehdä pian käynnistyvässä Tornionlaakson kirjaston kouluyhteistyön palvelutarjottimen laadinnassa, ja käydä keskustelua yhteistyöstä molempien kuntien opettajien kanssa. Joskus toisesta kunnasta löytyy taho, jonka kanssa tehdä yhteistyötä, vaikka toisessa kunnassa ei vastaavaa olekaan.

Myös tiedotuksen osalta on varmistettava, että tieto tavoittaa molemmissa kunnissa asiakkaat, yhteistyötahot ja ne henkilöt, joiden työhön kirjaston toiminta ehkä vaikuttaa. Asiakastiedotusta helpottaa se, että sama paikallislehti uutisoi molempien kuntien asioista.

Näkymä Pellon kirjaston työhuoneen ikkunasta.

Esihenkilönä työskentely seutukirjastossa ei juuri poikkea esihenkilönä työskentelystä vastaavan kokoisessa tai hiukan isommassa kunnan- tai kaupunginkirjastossa, johon kuuluu useita toimipisteitä. On huolehdittava siitä, että myös sen toimipisteen, jossa olen itse vähemmän paikalla, työntekijät ja asiat tulevat kuulluksi ja huomioiduksi. On huolehdittava tiedonkulusta. On ajateltava kirjaston toimintaa kokonaisuuden, ei yksittäisen toimipisteen kannalta.

Yhteiset palaverit pidämme pääasiassa etäyhteyden välityksellä. Toimipisteittemme välillä on matkaa noin 60 kilometriä ja asiakaspalveluaikamme ovat henkilökuntamäärään nähden varsin laajat. Kasvokkain tapaaminen vaatii käytännössä kirjastojen sulkemista. Sama tilanne on toki monessa muussakin kirjastossa, jossa eri toimipisteiden välillä on vähemmän kilometrejä.

Yhden kunnan alueella toimivassa kirjastossa, jolla on useita toimipisteitä, on yleensä pääkirjasto, jossa työskentelee enemmän henkilökuntaa kuin lähikirjastoissa, jonka aukioloajat saattavat olla lähikirjastoja laajemmat ja jossa tapahtuu enemmän kuin lähikirjastoissa. Tornionlaakson kirjastolla ei ole vain yhtä pääkirjastoa vaan kaksi. Ylitornio ja Pello asukasluvultaan lähellä toisiaan. Toimipisteiden asiakaspalveluajoissa on kahden tunnin ero viikossa, molemmissa kirjastoissa järjestetään yhtä lailla säännöllisesti toimintaa ja tapahtumia, jotka toimintaympäristön erojen vuoksi poikkeavat hiukan toisistaan.

Tärkeintä on, että seutukirjastona pystymme molemmissa kunnissa tarjoamaan tasapuolisesti laadukkaita kirjastopalveluita, joiden järjestämisessä huomioidaan kummankin paikkakunnan kirjastonkäyttäjien tarpeet.

Hanna Laitinen, kirjastotoimenjohtaja, Tornionlaakson kirjasto

Kategoria(t): kirjastopalvelut, kirjastotyö, Yleistä

Uutta kirjastoa rakentamassa Ranualle


Ranuan monitoimikeskus ulkokuva

Ranualle ollaan rakentamassa uutta monitoimikeskusta, johon myös Ranuan pääkirjasto siirtyy. Talo valmistuu tammikuussa 2022 ja kirjaston muutto on todennäköisesti kevään aikana. Nimikilpailun kautta haettiin uutta nimeä ja nimeksi valikoitui yli sadan ehdotuksen joukosta Monitoimikeskus Kerkkä, joka kuvaa uutta kasvua, voimaa, nuoruutta, uutuutta ja terveyttä. Kerkkä kasvaa joka vuosi uudelleen ja nimi liittyy hyvin luontoteemaan, jota käytetään myös sisätilojen nimeämisessä. Kirjastokin saa oman luontoon liittyvän nimensä, mutta nimi julkaistaan myöhemmin. Kuva on havainnekuva ja ympäristö ei ihan vastaa todellisuutta. Kirjastoautolle ei uuteen taloon tule erillistä tallia, pelkästään lastauslaituri.

Tyomaavierailu4Kesäkuussa kirjaston henkilökunta pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan työmaahan. Turvallisuus on työmaalla erittäin tärkeää. Huomatkaa myös turvakengät. Tämä kuva on henkilökunnan tulevista työtiloista takaoven luota. Ulko-oven takana on kirjastoauton lastauslaituri. Mukana työmaakierroksella olivat Martti, Vesa, Eija, Pirjo (ei kuvassa) ja kesätyöntekijä Malva.

Näkymiä sisältä:

20210609_09214320210609_091353

Kesäkuussa kirjastossa näytti tältä. Koko rakennuksesta kirjasto on pisimmällä ja valmistunee tiloista ensimmäisenä. Uudet tilat tulevat olemaan alle puolet siitä, mitä nykyiset vanhat kirjastotilat. Tällä hetkellä elokuussa kirjaston lattia on juuri valmistumassa. Lattiapinnoitteeksi tulee sama puristelaatta kuin koko muuhunkin taloon.
Toinen kuva on johtajan työhuoneesta. Virkailijoille tulee yhteinen työhuone. Kuten koko kirjastosali, niin myös työntekijöiden tilat pienenevät huomattavasti. Kirjasto joutuu luopumaan mm. erillisestä näyttelytilasta. Hiljaista työskentelytilaa ei tule ollenkaan ja se on ratkaistu yhdellä minineukkarilla.

20210609_09150120210609_091449

Pienestä tilasta ja ongelmallisesta tilaratkaisusta johtuen palvelutiski joudutaan sijoittamaan aivan kirjaston perälle työntekijöiden työtilojen viereen. Kirjaston sisäänkäynnin läheisyyteen tulee vain kaksi lainausautomaattia. Palvelutiski tulee olemaan pieni ”koppi”, joka on suljettavissa omatoimiajaksi. Ilmansuunnaltaan kirjaston ikkunat ovat luoteeseen, eli aurinko paistaa sisälle vain iltaisin, kunhan ikkunoista näkyvä vanha koulurakennus puretaan.
Ranuan kirjastolla on parhaillaan käynnissä valtava kirjojen poisto-operaatio, jotta jäljelle jäävät aineistot saadaan sopimaan uuteen tilaan. Varastoaineistot joudutaan käytännössä hävittämään kaikki. Uuteen taloon tulee vain hyvin pieni varastotila, jonne sopivat lähinnä kausiaineistot.

20210609_092724

Kirjaston takaoven yhteyteen tulee kirjastoauton lastauslaituri. Sen suhteen sattui pieni suunnitteluvirhe, kun laituri oli suunniteltu ihan liian matalaksi. Onneksi huomasimme asian ajoissa ja nyt laiturille on tulossa saksinosturi, jolla raskaammat kirjakärryt saadaan nostettua autoon.

Kirjasto_1_elokuu2021

Uuden talon ulkopinta alkaa olla valmiina. Rakennus jätetään puupinnalle, jonka annetaan vähitellen harmaantua ”kauniisti”. Kuvassa näkyy Monitoimikeskus Kerkän pääsisäänkäynti, josta myös kirjaston asiakkaat kulkevat. Kirjasto sijaitsee koko keskuksen ”paraatipaikalla”. Kirjaston lisäksi taloon tulevat tilat varhaiskasvatukselle ja alaluokille (1-5 luokat). Talon tiloista löytyvät myös liikuntasali, ruokasali ja kunnan keittiö, sekä musiikkitilat.

Kuvia otteli ja tekstejä kirjaili Vesa